CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN

CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN
CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU - CÔNG TY TNHH MTV TM DV XNK TRÍ TÍN
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

4. CÁC DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 

- Xin Giấy chứng nhận xuất xứ -C/O FORM : D- E- AJ- AK- AANZ,…

- Khai báo hóa chất nhập khẩu.

- Kiểm dịch Thực vật, hun trùng - khử trùng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa.

- Dịch vụ giám định hàng hóa.

- Dịch vụ đăng kiểm.

- Xin giấy phép xuất-nhập khẩu các loại.

- Thanh khoản NPL hàng sản xuất xuất khẩu (SXXK), hàng gia công (GC).

Dịch vụ khác
Cổng thông tin điện tử